Wat is gedragstherapie?

In gedragstherapie staat het gedrag van de cliënt centraal. Hoe iemand zich gedraagt, bepaalt namelijk in belangrijke mate hoe iemand zich voelt. Als je uit angst bepaalde zaken uit de weg gaat, zal de angst vaak eerder sterker worden dan verminderen.

Binnen gedragstherapie brengen therapeut en cliënt eerst het problematische gedrag en de omstandigheden, waarin die voorkomen in kaart. Vervolgens wordt samen met de cliënt op zoek gegaan naar beter passende gedragspatronen om te reageren op die omstandigheden. Hiervoor worden diverse oefeningen en huiswerk gedaan. De behandeling bestaat meestal uit individuele face-to-face gesprekken, maar het kan ook door middel van e-health (online interventies) of een combinatie hiervan.