Wat is inzichtgevende therapie?

Inzichtgevende therapie is, zoals het woord al aangeeft, een therapievorm welke inzicht verschaft in het ontstaan van uw probleem vanuit jouw persoonlijke levensgeschiedenis.

Daarbij zult u ontdekken welke bewuste- en onbewuste factoren een rol kunnen spelen bij het in stand houden van het probleem. Je wordt zich bewust van uw bewuste of onbewuste handelen, wat uit denken, doen, voelen en zeggen kan bestaan. Met de verkregen inzichten kun je met een nieuw verkregen bewustzijn uw handelen veranderen. Dit betekent niet dat er perse gegraven wordt in uw verleden. Met name in het hier en nu vertalen de ontstane patronen en de daarmee samenhangende problematiek zich vaak.

shutterstock_187070150