Ontspanningstherapie

Veel klachten en problemen hangen samen met een te hoog spanningsniveau en reageren goed op ontspanning.

Deze klachten kunnen vaag of uitgesproken zijn.

Voorbeelden, waarbij ontspanningsoefeningen effectief kunnen zijn: hyperventilatieklachten, angst- of paniekaanvallen, een verstoord slaappatroon, een opgejaagd gevoel, vaak hoofdpijn, onrust, gespannenheid, chronisch vermoeidheid, enz.

Grofweg twee vormen worden binnen deze praktijk toegepast, die heel goed in combinatie mogelijk zijn.

1) Autogene training:

Autogene training is een ontspanningstechniek, die goed toepasbaar is vanwege de beperkte tijdsduur. Hierbij word je geleerd bewust te worden van de spierspanning in je lichaam en te vervolgens te ontspannen. Zo kun je in het dagelijks leven steeds beter spanningen in je lijf traceren en verminderen.

2) Mindfulness:

Mindfulness betekent eenvoudig gezegd: aandacht schenken aan wat zich voordoet van moment tot moment zonder oordelen wordt mindfulness genoemd. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat mindfulness samenhangt met persoonlijk welbevinden en dat mindfulness te leren is.

Mindfulness is op te vatten als een vaardigheid in aandacht en houding en die is te leren! Daar is tijd en oefening voor nodig en vooral een houding van niet oordelende observatie, die bevordert dat je leert uit wat je meemaakt. Als je bijvoorbeeld tijdens het oefenen merkt dat je aan iets anders denkt, merk dat dan op zonder dat te veroordelen. En als je merkt dat je dat toch doet, observeer dat zonder dat je jezelf weer opnieuw veroordeelt. Je probeert steeds weer een houding te vinden waarbij je accepteert wat de sensaties, gevoelens en gedachten in jezelf zijn. Met openheid en acceptatie leer je beter aandacht te hebben voor wat zich in jou en anderen afspeelt. Zo leer je anders om te gaan met pijn, somberte, gepieker, enz. Automatismen kunnen worden doorbroken en je observeert jezelf als het ware op een geïnteresseerde en vriendelijke manier.

Er bestaat een mogelijkheid om online oefeningen (e-health) te krijgen, waarbij de mogelijkheid om hiermee thuis te oefenen wordt vereenvoudigd.

mf