De regels rondom dossiervoering

 

Vanuit de behandeling worden belangrijke gegevens vastgelegd in een persoonlijk dossier van iedere cliënt.

Cliënten hebben het alleenrecht om hun eigen dossier in te zien. Slechts met jouw schriftelijke toestemming mogen gegevens van de praktijk over jou naar een derde worden gecommuniceerd. De toestemming mag je te allen tijde weer intrekken. Zelfs na je overlijden hebben anderen geen recht op inzage in je dossier. Als er onjuistheden in het dossier staan, dan heb je het recht om dit te laten verbeteren, aanvullen of veranderen.

Het dossier is eigendom van de praktijk en kan niet worden meegenomen. Je mag een kopie van een gedeelte of het gehele dossier op verzoek ontvangen.

Het dossier wordt zolang als nodig is, maar tenminste gedurende de wettelijke bewaartermijn momenteel 15 jaar), te rekenen vanaf het tijdstip waarop de behandeling werd afgesloten, bewaard.

wens_174362327