Wat is cognitieve gedragstherapie?

Cognitieve gedragstherapie is een van de meeste toegepaste behandelvormen in Nederland, die met name wordt toegepast bij angst- en depressieve klachten. Het is een kortdurende, gestructureerde therapievorm, die gericht is op het heden en de toekomst, met als doel ongewenste gevoelens en gedragingen bijstellen. Het is gebleken dat veranderen van gedachten en het veranderen van het gedrag goed samen gaan. In deze therapie wordt gekeken hoe de verkeerde denkgewoonte ontstaan is.

Een van de grondleggers van cognitieve therapie is de Amerikaanse psychiater A. Beck. Hij ontwikkelde een theorie en behandelingswijze, waarbij de cognities (gedachten, fantasieën, herinneringen en interpretaties van gebeurtenissen) van de cliënt centraal staan. Cognitieve therapie gaat er vanuit dat het niet de gebeurtenissen zelf zijn die iemand negatieve gevoelens en daaruit voortvloeiend een bepaald gedragspatroon bezorgen, maar de interpretaties van de gebeurtenis, dat wil zeggen hoe iemand de situatie ziet.

Met cognitieve therapie leer je deze negatieve gedachten te veranderen in een meer objectieve kijk. De behandeling bestaat meestal uit individuele face-to-face gesprekken, maar het kan ook door middel van e-health (online interventies) of een combinatie hiervan.

shutterstock_157910996